Gå videre til innhold
Utsetter planlagt avduking av Max Manus-statuen 8.mai 2011: Vurderer alternativ plassering av Max Manus-statuen

Pressemelding -

Utsetter planlagt avduking av Max Manus-statuen 8.mai 2011: Vurderer alternativ plassering av Max Manus-statuen

De siste ukers debatt i mediene viser at det hersker et enormt engasjement for hvor Max Manus bør hedres, og bekrefter hans posisjon som et nasjonalt symbol for motstandskampen under 2.verdenskrig. Plasseringsdiskusjonen har dessverre totalt overskygget viktigheten av at en av våre fremste krigshelter faktisk blir hedret – 14 år etter sin bortgang. Samlerhuset og initiativtaker føler det blir vanskelig å oppfylle målet om en verdig hedring av Max Manus slik situasjonen er i dag, og avlyser derfor den planlagte avdukingen på Aker Brygge 8.mai 2011.

Slik denne saken har utviklet seg så har Samlerhuset og initiativtaker besluttet å avlyse det planlagte arrangementet på Aker Brygge 8.mai 2011. Det er naturligvis noe vi beklager. Tikken Manus, som dessverre ikke får oppleve avdukningen av statuen, gledet seg over både prosjektet og plasseringen på Aker Brygge hvor hennes Max ville stå i et yrende folkeliv. I lys av dette er det ekstra leit for oss å avlyse, men vi tror beslutningen er klok all den tid målet er en verdig hedring av Max Manus.

I forrige uke ble prosjektgruppen kontaktet av ordførerens kontor og har ført en konstruktiv dialog med Oslo kommune og Oslo Havn som vi ønsker å videreføre de kommende ukene. Vi er glade for at alle konstruktive krefter samles med et felles ønske om å finne en god plassering av Max Manus-statuen og setter stor pris på ordførerens initiativ.

Før dialogen med Oslo kommune og Oslo Havn kom i stand har vi i prosjektgruppen selv begynt sondering for å avklare om det finnes andre egnede, verdige og relevante plasseringsalternativer. Vi opplever velvillighet og interesse fra flere hold, og det er mer enn gledelig.

Prosjektgruppen kommer derfor til å bruke tiden fremover til å kartlegge alle historisk relevante og alternativer for plassering av statuen som er med på å sikre en avdukning og markering som yter en svært berettiget heder til krigshelten Max Manus. Vårt ønske er å få til en avduking av statuen i 2011.

Samlerhusets rolle og plasseringsdiskusjonen
Initiativtager Hilde Enerud/Unica Art har jobbet med plasseringen av Max Manus statuen i mange år, og var i kontakt med flere offentlige instanser, bl.a. Oslo kommune tidlig i prosessen, men uten at man lyktes i å finne en løsning for plassering av statuen på det tidspunkt. Plassen på Aker Brygge er derfor ikke valgt blant flere alternativer, men generøst stilt til disposisjon for oppføring av Max Manus-statuen av grunneier, Norwegian Property. Plassering på Aker Brygge er således det eneste alternativet som har vært tilgjengelig for prosjektet, spesielt med hensyn til å få realisert prosjektet slik at Tikken Manus kunne oppleve avdukingen.

Det har også vokst frem en misforståelse i mediene at det er Samlerhuset som har besluttet å plassere statuen på Aker Brygge. Det er ikke korrekt. Samlerhuset ble involvert i prosjektet etter at beslutningen om plassering på Aker Brygge var fattet, og etter at andre aktører hadde fått muligheten til å finansiere prosjektet, men hadde takket nei. For Samlerhuset har plasseringen av statuen vært underordnet viktigheten og behovet for en markering av Max Manus. 

Samlerhuset er av den oppfatning at det er på høy tid at Max Manus hedres med en statue, og er glade for at vi kan være med å bidra til å realisere dette viktige prosjektet. Vår krigshistorie er en viktig driver for norske samlere og våre egne kunder, og i lys av dette er det både hyggelig og naturlig for oss å kunne bidra til å formidle en svært viktig historie til generasjonene som kommer ved å realisere en statue av Max Manus.

Kritikken mot plasseringen av statuen på Aker Brygge har vært til dels omfattende, og de historiske argumentene for å finne en annen plass til Max Manus-statuen har vært gode. Samlerhuset og initiativtaker har hele veien håpet på en løsning hvor man kunne akseptere at Aker Brygge har plass til minnesmerker eller statuer av både Pelle-gruppa og Max Manus - to separate prosjekter som begge er viktige. Argumentet for en plassering av Max Manus-statuen på Vippetangen, der bl.a.aksjonen mot Donau foregikk, er historisk relevant, men akkurat dette området av Vippetangen er i dag ikke et godt alternativ siden det er et trafikkert område som også benyttes til påkjøring til DFDS sine fergeruter. Det finnes derimot andre deler av Vippetangen som skal utvikles, og som i fremtiden kan bli en verdig og relevant, permanent plassering av Max Manus-statuen.

Utover denne redegjørelsen har vi ingen ytterligere kommentarer, men vil naturligvis orientere om fremdrift i prosjektet så raskt vi har noe konkret å kommunisere.

 

Emner

Kategorier


Om Samlerhuset:

Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Samlerhuset AS er et datterselskap i Samlerhuset-Gruppen, som ble opprettet i 2001, med hovedkontor i Amsterdam. Samlerhuset-Gruppen omsatte for 160,1 millioner EURO i 2010, og hadde ved utgangen av året 413 ansatte fordelt på 14 land.

Selskapet har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Polen, Tsjekkia, Nederland, Storbritannia, Slovakia, Irland, Belgia og Kina. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhusets formål er å skape samlerglede.

www.samlerhuset.no

Pressekontakt

Anne Kathrine Brødholt

Pressekontakt Communications Manager +4790919945