Gå videre til innhold
Tungtvannshelt hedres med minnemedalje

Pressemelding -

Tungtvannshelt hedres med minnemedalje

Nær 70 år etter sin død, blir den kanskje mest sentrale personen i planleggingen av tungtvannsaksjonen i Telemark, Leif Tronstad, hedret med en egen minnemedalje.

Motstandsmannen Tronstad, som i NRK-serien «Kampen om tungtvannet» ble portrettert av skuespiller Espen Klouman Høiner, ble født i Bærum den 27. mars 1903. Han var sivilingeniør, senere professor i kjemi ved NTH, etterretningsoffiser og militær organisator. Som vitenskapsmann var han bl.a. sentral i arbeidet med utviklingen av Norsk Hydros tungtvannsteknologi i 1930-årene. Det er likevel som motstandsmann under andre verdenskrig han er mest kjent.

Tronstad hedres for sin avgjørende rolle og innsats i tungtvannsaksjonene ved Rjukan i Telemark. Tronstads sønn, Leif Tronstad jr., har medvirket med dokumentasjon og innspill i utviklingen av medaljen, som er designet av den norske illustratøren Endre Skandfer og produsert for Samlerhuset. Den historiske gjengivelsen er dokumentert av førsteamanuensis Arnfinn Moland, som også er leder ved Norges Hjemmefrontmuseum.

- Jeg er svært takknemlig for at min far blir hedret på en medalje og som del av samlingen «Kampen for frihet». Det er viktig at spennvidden i hans person og virke blir gjort kjent. Jeg er stolt av min far som en engasjert og sentral person blant annet i Norges motstandskamp under andre verdenskrig, sier Leif Tronstads sønn med samme navn.

I krigens første fase drev Tronstad etterretningsarbeid. Han fattet tidlig mistanke ved tyskernes tungtvannskjøp og kontaktet den britiske etterretningen. Etter fare for å bli avslørt og arrestert, måtte han i 1941 flykte til Storbritannia, hvor han raskt ble involvert i oppbyggingen av kompani Linge og planleggingen av tungtvannsaksjonene.

Tronstad ble i kraft av sine posisjoner og personlighet den som ledet planleggingen av aksjonene mot tungtvannet etter at det britiske forsøket med glidefly hadde mislyktes. Operasjon Gunnerside, ledet av Joachim Rønneberg, tok seg frem til anlegget på Vemork natten mellom 27. og 28. februar 1943. I løpet av noen minutter var ladningene festet, og eksplosjonene som fulgte ødela cellene som produserte det dyrebare tungtvannet som man fryktet tyskerne ville benytte i fremstillingen av atomvåpen.

- Far var en mann med stor spennvidde, forteller hans sønn: - Han var opptatt av Norges velferd og ettermæle, Norges strategiske rolle som tillitsvekkende alliert og de konsekvenser og avveininger som grusomme beslutninger krever. Kort sagt; Norges frihet var hans drivkraft.

Tronstads rolle gjør ham til den mest sentrale enkeltpersonen i forhold til planlegging og gjennomføring av spesialoperasjoner i Norge. Det hersker enighet om at tungtvannssabotasjen ikke ville forløpt slik den gjorde uten ham.

- Å få anledning til å hedre en helt som Leif Tronstad og møte hans familie og etterkommere slik vi gjorde i dag, er en ære som jeg vil minnes resten livet, sier Ole Bjørn Fausa i Samlerhuset, som har tatt initiativet til, og produsert, minnemedaljen.

I denne forbindelse, og i sitt arbeid med samlerobjekter som dokumenterer sentrale hendelser fra andre verdenskrig, har Samlerhuset gitt donasjoner til Norges hjemmefrontmuseums venner, Pellegruppas minnemonument på Aker Brygge, samt det nyopprettede Krigsseilerregisteret.

Tronstad mistet livet i et sammenstøt med norske NS-folk våren 1945. Leif Tronstad jr. så sin far i live siste gang i Bærum i 1941 da familien måtte flykte fra Trondheim til England.

«Jeg vet ikke akkurat hvordan dere skal forholde dere i øieblikket, men hvad som enn skjer, så husk at hvad dere gjør, det blir historie om 100 år».

Leif Tronstad

Emner

Kategorier


Om Samlerhuset:

Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Samlerhuset AS er et datterselskap i Samlerhuset-Gruppen, som ble opprettet i 2001, med hovedkontor i Amsterdam. Samlerhuset-Gruppen omsatte for 135 millioner euro i 2012, og hadde ved utgangen av året 440 ansatte fordelt på 14 land.

Selskapet har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Latvia, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Slovakia, Irland, Belgia og Kina. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhusets formål er å skape samlerglede.

www.samlerhuset.no

Kontakter

Anne Kathrine Brødholt

Anne Kathrine Brødholt

Pressekontakt Communications Manager +4790919945