Gå videre til innhold
Pressemelding Samlerhuset og Humanium Metal - medalje laget av illegale våpen

Pressemelding -

Pressemelding Samlerhuset og Humanium Metal - medalje laget av illegale våpen

Humanium Metal er et metall som er laget av omsmeltede illegale skytevåpen fra regioner i verden preget av vold, og som brukes til å lage varer og produkter som fremmer fred. Nå har Samlerhuset tatt initiativet til et samarbeid med Humanium Metal og setter i gang produksjon med det spesielle metallet på Det Norske Myntverket på Kongsberg. Det er første gang i Norge at en medalje av nedsmelta våpen preges i Norge.

Pregingen hadde et historisk bakteppe da den første medaljen så dagens lys 11.11 kl. 11:11. Som en markering av slutten på første verdenskrig 103 år tidligere. Det norske myntverket har preget metall i over 300 år, men ikke før nå har de preget metall av nedsmelta illegale våpen. Samlerhuset og det norske myntverket ser på dette som et viktig samfunnsoppdrag.

Humanium Metal – produkter i et metall som fremmer fred

Illegale skytevåpen og væpnet vold er et stort problem mange steder i verden, noe vi også har sett utslag av i Norge den senere tiden. Humanium Metal kommer fra beslaglagte illegale skytevåpen fra regioner rammet av væpnet vold. Metallet foredles og gjøres om til varer og produkter som fremmer fred. Overskuddet som genereres reinvesteres i prosjekter og anti-voldprogram i de berørte områdene.

Fra Fairmined-gull til Humanium Metal på Det Norske Myntverket på Kongsberg

Samlerhuset og Det Norske Myntverket på Kongsberg har en lang tradisjon for å støtte humanitære og ideelle prosjekter, og er blant annet samarbeidspartner med Nobels fredssenter. Nobels fredspris’ medalje har blitt preget på Myntverket siden 1901. Samlerhuset tok initiativet til å prege fredprismedaljen i Fairmined-gull, et rettferdig utvunnet gull som sikrer gruvearbeidernes rettigheter og ivaretar miljøhensyn. Nå ønsker Samlerhuset og Det Norske Myntverket å sette ytterligere fokus på hvordan bruk av metaller kan fremme fred og rettferdighet gjennom samarbeidet med Humanium Metal.

  • Det er mer enn 500 millioner illegale våpen i verden. Konsekvensen er at noen blir skutt og drept hvert eneste minutt. For meg er Humanium Metal derfor verdens mest ‘verdifulle’ metall, sier administrerende direktør Hans Petter Hongset i Samlerhuset.

Verdens første medalje i Humanium Metal preges på Myntverket i Kongsberg i disse dager, og Myntverkets direktør Ståle Løkken syns dette er spesielt å være med på:

  • For hver mynt eller medalje vi preger i Humanium Metal kan flere våpen fjernes fra gatene og destrueres, hvilket betyr færre liv tapt. Det gjør meg stolt, sier han.

Initiativet binder sammen privat sektor, sivilsamfunn, forbrukere og regjeringer i en felles innsats for volds- og kriminalitetsforebygging og fred. Simon Marke Gran fra Humanium Metal er svært glade for det norske samarbeidet, og understreker hvordan bruken av metallet bidrar på en positiv måte:

  • Takket være vårt samarbeid med Samlerhuset og Det Norske Myntverket kan vi destruere flere våpen og øke innsatsen i samfunnene som rammes av volden, med mål om å bryte den onde sirkelen av vold og fattigdom, sier Simon Marke Gran.

Vedlagt bilde:

Simon Marke Gran fra Humanium Metal (venstre) og Hans Petter Hongset i Samlerhuset

Medielinker:

FILM:

https://vimeo.com/644277501/4fc832fe76

Dere kan evt laste ned her:

https://www.dropbox.com/t/7vJ0a9WHQvKfuKkZ

INFOGRAFIC:

https://vimeo.com/644316107/aeabe12e85

Dere kan evt laste ned her:

https://www.dropbox.com/t/gMECqlmzt2Ah9MHM

Fakta om Humanium Metal, Samlerhuset og Det Norske Myntverket

Humanium Metal

• Humanium Metal er nedsmeltede, destruerte våpen som gjøres om til produkter og prosjekter som fremmer fred.

• Humanium Metal er et håndfast virkemiddel mot våpen og vold. Det handler ikke bare om å destruere våpen, men også om den tunge symbolikken i å omforme dødelige våpen til produkter som står for fred, og skaper en plattform for oppmerskomhet og dialog om fred og sikkerhet.

• Humanium Metal ble etablert i Sverige i 2016 av bistandsorganisasjonen IM Swedish Development Partner, og er en del av selskapets strategi om å bidra til FNs mål om å redusere illegale skytevåpen.

• Frem til i dag har 12 000 illegale skytevåpen blitt omgjort til fredsmetall. Alle produkter som lages med Humanium Metal sørger for nye inntektskilder som finansierer prosjekter og anti-vold-programmer. Humanium Metal har fått internasjonal anerkjennelse av en rekke fredsambassadør, og har sin egen utstilling i FN-bygget.

Samlerhuset og Det Norske Myntverket

• Det Norske Myntverket er i dag Norges nest eldste nålevende produksjonsbedrift, og har lang tradisjon som mynt- og medaljeprodusent; Den eldste medaljen man vet er preget på Kongsberg, ble utgitt for å markere Kong Frederik IVs besøk ved Sølvverket i 1704.

• Fredsprismedaljen har vært preget på myntverket siden 1902.

• Myntverket har tidligere også inngått avtaler om formidling av mynter og medaljer med Nelson Mandela Foundation, Aung San Suu Kyi, Mor Theresa, Mikhail Gorbatsjov, Martin Luther King Foundation og Malala Yousafzai.

• Samlerhuset er blant Europas største formidler av samlerobjekter som mynter, medaljer og frimerker og er opptatt av å formidle historie og samlerglede.

• Samlerhuset er eier av Det Norske Myntverket og tok i 2015 initiativet til å prege Nobels fredsprismedaljen i rettferdig «Fairmined»-gull.

KONTAKTINFO for oppfølging:

Simon Marke Gran, Business & Innovation Lead i Humanium Metal

+46 (0) 704 10 80 56

Hans Petter Hongset, Samlerhuset

975 31 646

Emner


Om Samlerhuset

Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Samlerhuset Gruppen er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det norske myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 15 land, med rundt 500 ansatte, og omsatte for godt over en milliarder kroner i 2019. Gruppen har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia, og Nederland. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Morselskapet i Samlerhuset Gruppen, Proof Holding AS, er et 100% norskeid selskap. Samlerhusets formål er å skape samlergled og å formidle historie.

www.samlerhuset.nowww.samlerhuset.com www.facebook.com/samlerhuset/

Samlerhusetbloggen: www.samlerhuset.blog

Magasinet Mynt & Historie: www.samlerhuset.no/magasin-mynt-historie

Kontakter

Anne Kathrine Brødholt

Anne Kathrine Brødholt

Pressekontakt Communications Manager +4790919945