Gå videre til innhold
Norske mynt- og medaljesamlere finansierer Max Manus-statuen

Pressemelding -

Norske mynt- og medaljesamlere finansierer Max Manus-statuen

Samleobjekter som gullmyntene fra Gulltransporten i 1940 er viktige for å videreformidle historien og bevare minnene om krigen og motstandskampen. Disse myntene omsettes av Samlerhuset og en andel av inntektene fra dette går nå til å finansiere statuen av Max Manus.

Samlerhuset sitt formål er å skape samlerglede. Ved å skaffe til veie, utvikle og formidle samleobjekter som er med på å bevare minner knyttet til viktige historiske begivenheter og personligheter. Historie generelt og 2. verdenskrig spesielt, er viktige drivere for samling. Mange tusener av mennesker bruker samling aktivt for å holde minnet om motstandskampen levende. Interessen er stor for samleobjekter som formidler og gjenforteller historien om noen av de mest avgjørende årene i vår moderne historie. Varige samleobjekter som mynter og medaljer bidrar til at disse historiene holdes levende og kan deles med, med både unge og gamle, og med generasjonene som kommer.

- Det var naturlig for oss i Samlerhuset å takke ja til forespørselen om å finansiere en statue av motstandsmannen Max Manus. Tusenvis av samlere har gitt sitt bidrag gjennom å kjøpe samleobjekter hvor en andel har gått til å finansiere statuen - et tydelig budskap om at denne statuen ønskes velkommen av et folk som ikke har glemt Max Manus og hans innsats, sier Svend Aavitsland, administrerende direktør i Samlerhuse.

- Krigshistorien er et veldig viktig samleområde, og det å bevare viktige historiske begivenheter for kommende generasjoner er noe vi i Samlerhuset er veldig opptatte av.

Gullmyntene tyskerne ikke fikk tak i finansierer statuen av Max Manus
Mens den tyske krysseren Blücher var på vei inn Oslofjorden, og tyske fly kretset over hovedstaden den 9. april 1940, ble den norske gullbeholdningen fraktet ut av Oslo. Over 50 tonn med gullbarrer og gullmynter ble reddet ut foran nesen på tyske invasjonsstyrker. Salget av gullmyntene tyskerne ikke fikk tak i har vært med på å finansiere statuen av motstandsmannen Max Manus.

Under 70-årsmarkeringen for krigsutbruddet og den utrolige norske Gulltransporten, annonserte Samlerhuset at deler av overskuddet fra salget av Norges Gullskatt skulle brukes for å finansiere statuen av motstandsmannen Max Manus.

- Det er noe symbolsk riktig når de originale gullmyntene fra Gulltransporten 1940, et av de mest dramatiske kapitlene i vår historie, nå 71 år senere finansierer Max Manus' velfortjente minnesmerke", avslutter Svend Aavitsland.

Emner

Kategorier


Om Samlerhuset:
Samlerhuset Norge AS ble etablert i 1994, og er Norges største formidler av samlerobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset sitt formål er å skape samlerglede. Ved å skaffe til veie, utvikle og formidle samlerobjekter som er med på å bevare minner knyttet til viktige historiske begivenheter og personligheter. Selskapet har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Nederland, Storbritannia, Slovakia, Irland, Belgia og Kina.

Samlerhuset i sosiale medier:

Kontakter

Anne Kathrine Brødholt

Anne Kathrine Brødholt

Pressekontakt Communications Manager +4790919945