Gå videre til innhold
Den virtuelle virkelighetsmodellen av Hafrsfjorden viser havbunnen i 3D, og alle interesserte kan selv dykke ned i fjorden og ta del i jakten etter spor fra det berømte slaget.
Den virtuelle virkelighetsmodellen av Hafrsfjorden viser havbunnen i 3D, og alle interesserte kan selv dykke ned i fjorden og ta del i jakten etter spor fra det berømte slaget.

Pressemelding -

Metodebruk betegnes som en arkeologisk revolusjon: Har funnet interessante formasjoner på havbunnen i Hafrsfjord

Surveybåten Freya, som de siste ukene har skannet havbunnen i Hafrsfjord etter spor fra Slaget i Hafrsfjord, sluttførte i dag den første fasen av letearbeidet. De foreløpige analysene viser flere interessante formasjoner i havbunnen som nå skal undersøkes nærmere. Det er også sett tegn på at et stort undervannsras har funnet sted, kanskje som følge av en tsunami som gikk gjennom fjorden en gang rundt siste istid.

De foreløpige analysene baserer seg på havbunnsdata fra to ulike signalutstyr som Kongsberg Maritime har stilt til rådighet for prosjektet Funn i Hafrsfjord. Prosjektet har også utviklet en virtuell virkelighetsmodell av Hafrsfjorden som viser havbunnen i 3D, og inviterer nå alle interesserte til å selv dykke ned i Hafrsfjorden og ta del i jakten fra sin egen nettleser: https://goo.gl/Puveeg.

Funn i Hafrsfjord skal, med millionstøtte fra blant andre vikinghøvding-etterkommer og historieentusiast Ole Bjørn Fausa i Samlerhuset, fortsette undersøkelsene av undervannsformasjonene senere denne uken, ved hjelp av såkalte sub-bottom – profiler.

Målet med prosjektet er å kunne gi et mer detaljert bilde av hendelsene da Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike.

Arkeologisk revolusjon

Undervannsprosjektet ledes av interesseorganisasjonen Funn i Hafrsfjord, som består av en rekke medlemmer hvor noen er aktive og deltar i arbeidet, mens andre bidrar med medlemskontingent og følger arbeidet via nettsidene www.hafrsfjord.org. Foreningen ble dannet i 2015, og siden da har det blitt utført et omfattende arbeid for å kartlegge hvor man skulle lete etter mulige rester fra slaget.

- Hafrsfjorden har skjult sine hemmeligheter i alle år siden slaget skjedde en gang omkring år 872. Nå kan vi endelig vise bunnen frem for publikum med stor grad av nøyaktighet. Da vi mottok detaljerte bunndata fra Kartverket i 2016 var det et omfattende arbeid å gå inn i datamengden og studere dette. Nå har vi kommet frem til flere løsninger og en av dem gir interesserte tilgang til selv å studere bunnforholdene via web-teknologi. Dette er i realiteten en videreutvikling av dagens marin-arkeologiske metoder, sier Sigbjørn Daasvatn, leder av Funn i Hafrsfjord.

Prosjektets sponsorer er imponert over de moderne søkemetodene.

− Dette har aldri vært gjort tidligere, og er i realiteten en arkeologisk revolusjon. Teknikken som her tas i bruk vil gjøre det mulig å hente frem masse ny historie fremover, sier Ole Bjørn Fausa, som er grunnlegger og styreformann hos en av prosjektets sponsorer, Samlerhuset. Fausa har selv vikingblod i årene, og har lykkes i å dokumentere sin familie tilbake til vikinghøvdingen Rollo, som ifølge tradisjonen emigrerte etter å ha blitt landsforvist av Harald Hårfagre. Noen mener Rollo og den sagnomsuste Gange-Rolv var en og samme person, og Fausa og hans team har i nyere tid gjennomført undersøkelser i Normandie i jakten på Rollos/Gange-Rolvs gravplass.

Alle kan delta i jakten etter et ekte vikingskip

Det er knyttet stor spenning til hva som faktisk kan gjemme seg bunnen av fjorden. Nå kan alle delta i studiet av bunnforholdene ved bruk av vanlig web-teknologi.

- Ved å logge inn på en link som er lagt tilgjengelig under nettstedet www.hafrsfjord.org og Facebook-siden Funn i Hafrsfjord kan publikum få tilgang til å studere havbunnen i Hafrsfjord. Vi har allerede funnet fram til mange interessante formasjoner som vi ønsker å undersøke nærmere. Men vi kan ha oversett mye, for området er så stort. Derfor er det fint med innspill fra publikum. Kanskje finner vi et vikingskip i Hafrsfjorden fra en sofakrok i en annen del av landet, spør Daasvatn.

Foreløpige resultater og dataanalyse

Geologene og Geofysikerne fra Funn i Hafrsfjord og GeoPluss arbeider nå med å analysere resultatene fra de første undersøkelsene. Dette arbeidet vil pågå i et par måneder før man deretter planlegger den detaljerte undersøkelsen med akustisk utstyr. Da skal et stort område av Hafrsfjorden undersøkes og herfra håper vi at signalene skal gi oss svar fra undergrunnen. Neste aksjon skjer dermed omkring mars måned, og i etterkant av denne leteaksjonen står en ny grundig analyseprosess på agendaen. Sommeren 2018 håper vi at vi kan anbefale spesifikke lokasjoner for detaljerte undersøkelser med dykkere.

Tanken er å utvikle algoritmer for mønstergjenkjenning sammen med fagfolk fra Universitetet i Stavanger. Prosjektgruppen håper også å få med seg spesialistbedrifter på programvarer og datahåndtering, samt forskningsmiljøer som ønsker å bistå i denne delen av oppgaven. Etter at potensielle arkeologiske funn er blitt kartlagt, vil oppgaven gå ut på å undersøke om hvorvidt disse kan hentes opp fra havbunnen eller ikke.

Om Slaget i Hafrsfjord
Hafrsfjorden er kjent i norsk historie som arena for den store sluttstriden mellom Harald Hårfagre og vikingkongene. Slaget banet vei for at Harald kunne få kontroll over store deler av Norge og med rette kunne kalle seg konge. Tradisjonelt har 872 vært regnet som årstallet for slaget, selv om dateringen er svært usikker.

For mer informasjon:

Sigbjørn Daasvatn

Mob 94787019

e-post sigbjorn.daasvatn@hafrsfjord.org

Ole Bjørn Fausa

Mob 90856991

e-post ole.bjorn.fausa@samlerhuset.no

Emner

Kategorier


Om Foreningen funn i Hafrsfjord

Foreningen ble dannet 15.12.2015 av en liten gruppe entusiaster med spesialkompetanse innen undervannsteknologi som ønsket å benytte denne til å finne det konkrete slagstedet i Hafrsfjord. Formålet med foreningen er først og fremst å bidra til å sikre at vår nasjonale historiske arv kan utdypes ved at foreningen søker å finn historiske beviser fra Slaget i Hafrsfjorden. Dette vil være et omfattende arbeid med hensyn på å utrede metodikk, utstyr og fartøy man trenger for å utføre operasjoner i Hafrsfjorden. Dernest å gjennomføre slike operasjoner. For mer informasjon, se www.hafrsfjord.org.

Om Samlerhuset

Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Selskapet er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det Norske Myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 16 land med rundt 400 ansatte, og omsatte for NOK 1,2 mrd. i 2015. Selskapet har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Tyskland, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia og Kina. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Selskapet er 100 % norskeid. Samlerhusets formål er å skape samlerglede. For mer informasjon, se www.samlerhuset.no.

Om Sparebankstiftelsen SR-Bank

Sparebankstiftelsen SR-Bank er en allmennyttig stiftelse som ble etablert i 2012. Stiftelsen deler ut midler til gode prosjekter i regionen.

Sparebankstiftelsen har tidligere bidratt med midler til prosjektet Hafrsfjord 872 og vi ønsker nå å støtte samarbeidsprosjektet mellom Funn i Hafrsfjord og Stavanger Maritime Museum. Vi håper en lykkes med søkene på havbunnen noe som ville gitt muligheten til virkelig å skape en arena for Vikingtiden her i Hafrsfjord. Vi er imponert over aktiviteten og dugnadsarbeidet som legges for dagen av frivillige fra ulike organisasjoner. Det er en glede å kunne overrekke Funn i Hafrsfjord kr 1 million til prosjektet.

I 2017 deler stiftelsen ut 60 millioner til over 300 små og store prosjekter. I høst var det over 600 søknader deriblant søknaden fra Funn i Hafrsfjord.
For mer informasjon, vennligst se www.srstiftelsen.no.

Om Subsea 7

Subsea7 er et verdensledende selskap som leverer løsninger for havbunn til overflate, med ingeniørarbeid, konstruksjon og service til offshoreindustrien. Selskapet leverer kosteffektive tekniske løsninger til komplekse prosjekter på alle havdyp og utfordrende miljøer. Vår visjon er å bli anerkjent av kundene, våre ansatte og eiere som den ledende strategiske partner i vårt marked. For mer informasjon, vennligst se www.subsea7.com

Kontakter

Anne Kathrine Brødholt

Anne Kathrine Brødholt

Pressekontakt Communications Manager +4790919945

Relatert innhold