Gå videre til innhold
H.M. Kong Harald til stede ved avdukingen av nye kongeportretter

Pressemelding -

H.M. Kong Harald til stede ved avdukingen av nye kongeportretter

Oslo, 23. mars 2015 – Hans Majestet Kong Harald vil torsdag 26. mars være til stede ved avdukingen av de tre nye, kongeportrettene kalt «Frigjøringskongene». Portrettene fremstiller kongen selv, kong Olav V og kong Haakon VII.

De nye maleriene er malt av den anerkjente kunstneren Ross Kolby, og portretterer de tre kongene fremstilt i samme alder, 78 år. Avdukingen finner sted på Akershus festning, og portrettene vil henge på Norges Hjemmefrontmuseum.

Dette er første gang på 15 år at H.M. Kong Harald V har blitt portrettert av en kunstmaler. Sist gang var i år 2000, da kunstneren Håkon Gullvågs maleri av kongen høstet storm blant både kunstkritikere, media og allmenheten, som følge av sin spesielle utførelse.

- Det hele begynte med at jeg fikk æren av å portrettere motstandslegenden Gunnar «Kjakan» Sønsteby til Norges Hjemmefrontmuseum. Og så oppsto ideen om at museet kunne markere 70-årsjubileet for frigjøringen ved permanent å stille ut portretter av de tre norske kongene som er knyttet til andre verdenskrig, sier kunstmaler Ross Kolby.

Det norske selskapet Samlerhuset, som har hatt et tett samarbeid med Norges Hjemmefrontmuseum i 15 år, finansierer denne gaven til museet i jubileumsåret – med bidrag fra museets egen venneforening. Samlerhuset er en av Europas største aktører på samlerobjekter og deleier i Det Norske Myntverket på Kongsberg.

- Det er en med en stor porsjon ydmykhet at vi står for finansieringen av de nye kongeportrettene, sier Ole Bjørn Fausa i Samlerhuset, som i fellesskap med Norges Hjemmefrontmuseums venner sørger for å dokumentere de moderne norske kongene for fremtiden.

Ifølge kunstneren betydde disse tre generasjonene av kongelige enormt mye for den norske motstandskampen, og de var alle symboler på hver sin måte.

- Det finnes mange fotografier av de tre kongelige sammen, med en generasjons aldersforskjell mellom dem. Jeg ønsket for første gang å fremstille de tre generasjonene midt i sin kongegjerning, side ved side og i samme alder - som «Frigjøringskongene», sier Kolby.

Han mener «Frigjøringskongene» har vært en enestående opplevelse som kunstner:

- Prosjektet har gitt meg muligheten for å dykke ned i noe av Norges mest spennende historie, og latt meg få møte mennesker som var der da det skjedde. Mennesker som personlig påvirket krigens gang og var med på å avgjøre nasjonens skjebne da det gjaldt som mest.

Arrangementet i Fanehallen på Akershus festning gjennomføres av Samlerhuset og Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT), og rundt 200 gjester vil være til stede. Deriblant forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide og Oslos ordfører Fabian Stang.

Frigjøringskongene skal henge på Hjemmefrontmuseet på Akershus Festning, og kan beskues av allmenheten fra og med fredag 27. mars kl. 10. Inngang fra fredag til og med søndag 29. mars er gratis, og kunstneren selv vil være til stede.

Emner

Kategorier


Mediekontakt
Ole Bjørn FausaAdministrerende direktør og grunnlegger av Samlerhuset.
Mob. 908 56 991
E-post ole.bjorn.fausa@samlerhuset.no

Eller, for videreformidling av kontakt:

Anne Kathrine Brødholt
Communications Manager
Mob 909 19 945
e-post akb@samlerhuset.no

Om Samlerhuset
Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Selskapet har virksomhet i 14 land, med rundt 400 ansatte, og omsatte for 135 millioner euro i 2013. Samlerhuset har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Slovakia, Irland, Belgia og Kina. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhusets formål er å skape samlerglede. For mer informasjon, se www.samlerhuset.no.

Om kunstneren
Ross Kolby (f.1970) er en norsk kunstmaler, forfatter og skuespiller. Han har hatt flere separatutstillinger i både Norge og Danmark, og deltatt på en rekke kollektivutstillinger i de samme land. Han er utdannet ved Statens Kunst- og Håndverksskole i Oslo (1992-98) og ved Academica di Belle Arti i Roma, Italia (1994-95).

Kolby var bosatt i Roma fra 1994-95 og i København fra 1999-2004, der han malte og skrev, men bor i dag i Norge. Kolby er kjent for å ha malt en rekke omstridte bilder, og mottok drapstrusler fra katolsk hold da han i 1997 stilte ut det store, historiske verket «Mordet på Pave Johannes Paul I». Han har også malt en rekke portretter av blant andrePer Aabel,Thorvald Stoltenberg,Leif Ove Andsnes,Gunnar Sønsteby, Erling LorentzenogWilhelm Mohr. For mer informasjon, se: www.rosskolby.com.

Pressekontakt

Anne Kathrine Brødholt

Pressekontakt Communications Manager +4790919945