Gå videre til innhold
Jakter på vikingspor: F.v.: prosjektleder for Funn i Hafrsfjord, Sigbjørn Daasvatn. Til høyre for ham står Samlerhuset-grunnlegger og etterkommer av vikinghøvdingen Rollo, Ole Bjørn Fausa.
Jakter på vikingspor: F.v.: prosjektleder for Funn i Hafrsfjord, Sigbjørn Daasvatn. Til høyre for ham står Samlerhuset-grunnlegger og etterkommer av vikinghøvdingen Rollo, Ole Bjørn Fausa.

Pressemelding -

«Freya» skanner havbunnen etter spor fra Slaget i Hafrsfjord

Tidligere i år ble det annonsert at et nytt undervannsprosjekt skal søke etter spor som en gang for alle skal slå fast hvorvidt det berømte Slaget i Hafrsfjord foregikk som beskrevet i historiebøkene. I dag startet surveybåten Freya letearbeidet etter noe som kan gi et bedre og mer detaljert bilde over hendelsen. Drømmen er å finne et ekte vikingskip.

Det har vært mye usikkerhet rundt hva som faktisk skjedde under slaget i Hafrsfjord. Ved hjelp av dagens moderne søketeknologi håper prosjektgruppen på å få et bedre bilde av hendelsene da Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Arbeidet skal skje i flere faser.

Sponsor er etterkommer av vikinghøvding
Undervannsprosjektet ledes av interesseorganisasjonen Funn i Hafrsfjord, og blant sponsorene er Samlerhuset som bidrar med både millionbeløp og arbeidskraft. Spesielt entusiastisk er styreleder, Ole Bjørn Fausa, som selv har vikingblod i årene. Han har lykkes i å spore sin familie tilbake til vikinghøvdingen, Rollo, som ifølge tradisjonen emigrerte etter å ha blitt landsforvist av Harald Hårfagre.

- Hvis det nå gjøres funn som bekrefter detaljer fra Slaget i Hafrsfjord, så får vi for første gang håndfast dokumentasjon på Kongeriket Norges opprinnelse. Hafrsfjord slik vi ser den her i dag, kan skjule levninger etter vikinger, hjelmer, brynjer, spydspisser eller over tusen år gamle handelsmynter. Vi gleder oss stort over å bistå i dette historiske øyeblikket og å kaste lys over den milepælen i historien vår som utspilte seg her, sier Fausa.

Bruker Haraldskvadet som hjelp
Surveybåten Freya, med påmontert posisjonerings- og søkeutstyr, innledet første fase i letearbeidet. Det har krevdes omfattende forarbeid for å kartlegge hvor Freya skulle starte letingen. Alt i fra geografi og kampteknikker under slike sjøslag, til slagbeskrivelsen som finnes i enkelte vers av Haraldskvadet, har vært til hjelp.

- Under utviklingen av prosjektplanen og metoder for selve skanne-prosessen har vi tatt utgangspunkt i hvordan vi tror slaget utspilte seg, hvilke materielle ressurser de hadde den gangen, og koblet dette mot dagens undersøkelsesteknikker og kunnskaper om forholdene i fjorden. Vi er nødt til å lete i et tilstrekkelig stort område, men en viss avgrensning er helt nødvendig av både økonomiske og praktiske årsaker. Vi har vurdert naturlig slagsted inne i fjorden på bakgrunn av geografi, kampteknikker under slike sjøslag, og vi har jo selvsagt studert slagbeskrivelsen som foreligger i enkelte vers av Haraldskvadet. I tillegg har vi sammen med survey-selskapet GeoPluss hatt gleden av å studere 3-dimensjonale datamodeller av fjordens bunn som er laget med utgangspunkt i data innsamlet av Kartverket, sier Sigbjørn Daasvatn, leder av foreningen og tilsatt i Subsea 7, en annen av prosjektets hovedsponsorer.

Inspirert av rom-studier
Prosjektet er inspirert av senere studier med mønstergjenkjennelse som er gjort i verdensrommet, for å undersøke hvordan de tidlige galaksene var spredt omkring i rommet for over 13 milliarder år siden. Med spesialutstyr fra offshoreindustrien vil det også være mulig å komme helt ned til seks meter under fjordbunnen uten å faktisk berøre den. Dette vil gi et bilde av det som befinner seg der, og etter første skanning vil en lang analyseprosess stå sentralt for å kunne gi en pekepinn på hvor de skal lete videre.

Ønsket om å oppdage et ekte vikingskip
Foreløpig undersøkelse av eksisterende bunndata viser interessante målområder for grundigere undersøkelser. Selv om det vil ta tid før eventuelle funn blir kartlagt, er det stor spenning knyttet til hva som faktisk kan gjemme seg bunnen av fjorden.

- Vi kan finne alt fra sverd, øks, spyd, jernkniver og pil og bue, til ringbrynje og vikingskip. Dersom et fartøy har veltet, eller har tatt inn tilstrekkelig med vann, så kan det ha sunket. Med de gode bevaringsforholdene som finnes i fjorden er der et godt håp om at slike vrak kan være i rimelig god forfatning. Samtidig er vi ydmyke med tanke på størrelsen av Hafrsfjorden. Men tenk om vi kunne finne rester av et vikingskip, det hadde vært stort, sier Daasvatn.

Ny ekspedisjon på nyåret
Skanningen med Freya var den første av totalt to innledende leteaksjoner i fjorden. Neste aksjon vil skje etter at man har fått analysert data fra den første operasjonen tilstrekkelig til å bestemme søkeområde i fase 2. Dette vil finne sted i tidsrommet februar-april 2018.

- Opprinnelig hadde vi tenkt å benytte survey fartøyet Kinfish for å skanne havbunnen i Hafrsfjord under fase 2. Det viste seg likevel vanskelig å gjennomføre siden selve innseilingen ble for trang for fartøyet. Vi kunne ikke ta denne risikoen, og valgte heller å satse videre på et mindre oppsett med Freya i stedet for. Det er Northern Research Shipping fra Grimstad som stiller denne båten til rådighet for prosjektet.

Om Slaget i Hafrsfjord
Hafrsfjorden er kjent i norsk historie som arena for den store sluttstriden mellom Harald Hårfagre og vikingkongene i sørlige del av dagens Norge. Slaget banet vei for at Harald kunne få kontroll over store deler av Norge og med rette kunne kalle seg konge over hele «Nordvegen». Tradisjonelt har år 872 vært regnet som årstallet for slaget, selv om dateringen er usikker.


For mer informasjon, og videreformidling av kontakt til prosjektet, kontakt:

Sigbjørn Daasvatn
Mob 94787019
e-post sigbjorn.daasvatn@hafrsfjord.org


Om Foreningen funn i Hafrsfjord
Det er Funn i Hafrsfjord som er prosjektets eier. Foreningen ble dannet i desember 2015 av en liten gruppe entusiaster med spesialkompetanse innen undervannsteknologi som ønsket å benytte denne til å finne det konkrete slagstedet i Hafrsfjord. Formålet med foreningen er først og fremst å bidra til å sikre at vår nasjonale historiske arv kan utdypes ved at foreningen søker å finn historiske beviser fra Slaget i Hafrsfjorden. Dette vil være et omfattende arbeid med hensyn på å utrede metodikk, utstyr og fartøy man trenger for å utføre operasjoner i Hafrsfjorden, og dernest å gjennomføre slike operasjoner. En omfattende dataanalyse blir sett på som essensielt for å kunne påvise funn. Foreningen samarbeider med en rekke bedrifter og offentlige institusjoner, og det er åpent for alle som vil bidra å melde seg inn i organisasjonen. For mer informasjon, se www.hafrsfjord.org.

Om Samlerhuset
Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Selskapet er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det Norske Myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 16 land med rundt 400 ansatte, og omsatte for NOK 1,2 mrd. i 2016. Selskapet har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Tyskland, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia og Kina. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Selskapet er 100 % norskeid. Samlerhusets formål er å skape samlerglede. For mer informasjon, se www.samlerhuset.no.

Om Northern Research Shipping
Northern Research Shipping har nærmere 50 år kontinuerlig erfaring innen ulike skipsoperasjoner, samt innen konvertering av fartøyer fra en type til andre formål, slik som rør- eller kabellegge-fartøyer eller ulike surveyfartøyer. Selskapet stiller surveybåten Freya og diverse materiell til rådighet for Funn i Hafrsfjord gjennom hele kartleggingsperioden i løpet av 2017/2018. For mer informasjon, se https://www.asknrs.com/.

Om Subsea 7
Subsea7 er et verdensledende selskap som leverer løsninger fra havbunn til overflate for petroleumsrelaterte undervannsanlegg, og med ingeniørarbeid, konstruksjon og service til offshoreindustrien. Selskapet leverer kosteffektive tekniske løsninger til komplekse prosjekter på alle havdyp og i utfordrende miljøer over hele verden. Selskapets visjon er å bli anerkjent av kundene, våre ansatte og eiere som den ledende strategiske partner i markedet. For mer informasjon, se www.subsea7.com

Emner


Om Samlerhuset

SSamlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Samlerhuset Gruppen er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det norske myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 16 land, med rundt 500 ansatte, og omsatte for godt over en milliarder kroner i 2016. Gruppen har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia, Nederland og Tyskland. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Morselskapet i Samlerhuset Gruppen, Proof Holding AS, er et 100% norskeid selskap. Samlerhusets formål er å skape samlerglede.

www.samlerhuset.nowww.samlerhuset.com www.facebook.com/samlerhuset/

Samlerhusetbloggen: www.samlerhuset.blog

Magasinet Mynt & Historie: www.samlerhuset.no/magasin-mynt-historie

Kontakter

Anne Kathrine Brødholt

Anne Kathrine Brødholt

Pressekontakt Communications Manager +4790919945

Relatert innhold