Gå videre til innhold
Etablerer sentralt register over norske krigsseilere

Pressemelding -

Etablerer sentralt register over norske krigsseilere

Uretten de norske krigsseilerne og deres familier opplevde etter 2. verdenskrig var enorm. En skamfull historie med mangel på heder og ære av Norges store helter. 70 år senere, og alt for lang tid etterfinner et oppgjør med historien sted; I samarbeid med Stiftelsen Arkivet og Lillesand sjømannsforening/sjohistorie.no har Samlerhuset tatt initiativ til komplett digitalt register over norske krigsseilere.

De fleste krigsseilerne er nå døde, og mange av deres historier er i ferd med å gå tapt. De tre partene ønsker derfor å invitere hele Norge på dugnad, og oppfordrer folk til å bidra ved å registrere krigsseilere, og vise sin evige takknemlighet.

Man vet at over 30.000 nordmenn deltok til sjøs, dersom man tar med alle krigsseilerne som seilte i nasjonalt og internasjonalt farvann kan antallet fort stige opp til 50.000 i perioden 1940-45, hvorav rundt 3.800 omkom i tjeneste. De fleste seilte i konvoifart. - Hadde det ikke vært for de norske krigsseilerne, kunne vi like godt be Hitler om hans betingelser, uttalte Charles Dickens, admiral i den britiske marinen. Men til tross for alt de hadde risikert og ofret, ble de overlevende krigsseilerne oversett av myndighetene da de kom hjem til Norge, og mottok ikke den heder de fortjente. Tusenvis av krigsseilere hadde lite å komme tilbake til, og flere endte sine liv i rus og isolasjon. I ettertid har dette blitt omtalt som en av de store skamplettene i Norges historie. De tre initiativtakerne kaster nå lys over denne skamfulle historien ved å engasjere Norges befolkning til å bidra i etableringen av et sentralt, komplett digitalt krigsseilerregister.

  • - Selv om det i årenes løp er tatt svært mange gode initiativ av ildsjeler og organisasjoner rundt omkring, og flere krigsseilere er registrert allerede, gjenstår det svært mye arbeid før man har et samlet tilgjengelig og komplett register. Mange andre helter fra krigen er velkjente og godt dokumenterte, men krigsseilerne – de som kanskje hadde størst innvirkning på de alliertes seier over Hitler – de har man ikke engang en komplett og tilgjengelig oversikt over, sier administrerende direktør i Samlerhuset, Ole Bjørn Fausa. Det ønsker vi nå å endre på. Vi har derfor donert penger til etableringen av det nasjonale Krigsseilerregisteret – som en startkapital. Videre oppfordrer vi folk til å gi en pengegave til finansieringen av registeret.

Det gjenstår veldig mye arbeid før man har et komplett register over de 30-50,000 norske krigsseilerne, en oppgave som mange for øvrig mener tilhørte det offentlige. Etter nærmere research oppdaget Samlerhuset at det på Sørlandet befant seg to fagmiljøer som hadde stor kompetanse på krigsseilernes historie; Lillesand Sjømannsforening / sjohistorie.no og Stiftelsen Arkivet. Med et felles engasjement for historien, har de tre partene slått seg sammen, og inviterer nå til en «nasjonal dugnad» for å dokumentere krigsseilerne og deres mektige historie. For å nå målet om et komplett nasjonalt register, vil det bli avgjørende med en enorm frivillig innsats til å gå gjennom de store mengdene med dokumenter i Riksarkivet, i kombinasjon med den kunnskap og informasjon folk sitter på og deler med oss.

  • - Flere ulike miljøer i landet har over flere år gjort registreringer av krigsseilere, regionale initiativ, eller registre over for eksempel skytterne. Men det er langt frem til de mellom 30 og 50.000 krigsseilere blir samlet i ett felles nasjonalt og tilgjengelig register, sier Ole Bjørn Fausa. Han fortsetter; Engasjementet har vært overveldende bare på de få dagene som har gått siden innsamlingen startet; I overkant av 150 krigsseilere med sine individuelle, ofte detaljerte historier er i løpet av disse få timene registrert, og nærmere 1.500 mennesker har hedret de norske krigsseilerne.

Innsamlingen skjer på Facebook og via Samlerhusets hjemmesiden www.evigtakknemlig.no. Fra denne siden blir man sendt videre inn til en side hvor man kan registrere krigsseilerne og lese de unike historiene som kommer inn. Det er også en mulighet for å hedre krigsseilerne og å dele budskapet med sitt eget Facebook-nettverk. På den måten kan en dele budskapet og engasjere folk til å delta i denne nasjonale dugnaden for et fullstendig krigsseilerregister.

Historiene som kommer inn overleveres til Stiftelsen Arkivet som står for bearbeiding og kvalitetssikring av dokumentasjonen. Deretter publiseres dokumentasjonen og historiene i det offisielle registeret, og gjøres tilgjengelig på nettet via Krigsseilerregisteret på Stiftelsen Arkivets sider. Dette registeret vil være tilgjengelig og søkbart i løpet av første halvår 2015

For mer info besøk www.evigtakknemlig.no

Mediekontakt:

Stiftelsen Arkivet
Bjørn Tore Rosendahl Stiftelsen Arkivet
920 89 218 rosendahl@stiftelsen-arkivet.no

Samlerhuset Ole Bjørn Fausa 908 56 991

ole.bjorn.fausa@samlerhuset.no

 
Lillesand Sjømannsforening/ Sjohistorie.no Thorbjørn Andersen

901 80 228

tothhean@online.no

Emner

Kategorier


Om Samlerhuset:

Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Samlerhuset har virksomhet i 14 land, med rundt 400 ansatte, og omsatte for 135 millioner euro i 2013.

Selskapet har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Latvia, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Slovakia, Irland, Belgia og Kina. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhusets formål er å skape samlerglede. Dette gjøres ved formidling av samlerobjekter og historie. Les mer på www.samlerhuset.no

Om Lillesand Sjømannsforening / Sjøhistorie.no

Lillesand Sjømannsforening er en levende forening som fremmer sjøfartskulturen og Lillesands rikholdige sjøfartshistorie gjennom mange ulike aktiviteter. Foreningen har ca. 130 medlemmer og holder til midt i byen i de erverdige lokalene Carl Knudsens-gaarden. Lillesand sjømannsforening har viet tusentalls frivillige arbeidstimer på å registrere og dokumentere krigsseilere, da primært fra Aust- og Vest-Agder og Telemark.

Sjohistorie.no er et samarbeidsprosjekt mellom sjømannsforeningene på Sørlandet. På sjøhistories side finnes et digitalt register over fylkenes krigsseilere.

Les mer på http://lillesandsjomannsforening.wordpress.com/ eller www.sjohistorie.no

Om Stiftelsen Arkivet:

Stiftelsen Arkivet er et senter for historieformidling og fredsbygging og holder til i Kristiansand i den tidligere statsarkivbygningen som i 1942-45 var Gestapos hovedkvarter på Sørlandet. Gjennom undervisning, forskning, dokumentasjon og andre kulturelle aktiviteter brukes historien fra andre verdenskrig til å fremme verdier som demokrati, menneskerettigheter og menneskeverd i dag. Dokumentasjon, formidling og forskning på krigsseilernes historie er et av satsningsområdene til Stiftelsen Arkivet.

Les mer på http://www.stiftelsen-arkivet.no/

Om Krigsseilerregisteret:

Krigsseilerregisteret er et nasjonalt, digitalt register som skal dokumentere krigsseilerne, og deres historier. Målsetningen til Krigsseilerregisteret er at krigsseilernes historier ikke glemmes, men lever videre til fremtidige generasjoner, og muliggjør dokumentasjon, forskning og formidling. Krigsseilerregisteret eies og drives av Stiftelsen Arkivet i Kristiansand, i samarbeid med Lillesand sjømannsforening/sjøhistorie.no. I 2014 tok Samlerhuset initiativ til Krigsseilerregisteret, og oppfordret til en nasjonal dugnad for å dokumentere Krigsseilerne via nettsiden www.evigtakknemlig.no. Informasjonen som kommer inn i forbindelse med denne innsamlingen overleveres til Stiftelsen Arkivet, som vil kvalitetssikre og overføre dokumentasjon til det nasjonale krigsseilerregisteret, og tilgjengeliggjøres i løpet av første halvår 2015.

Pressekontakt

Anne Kathrine Brødholt

Pressekontakt Communications Manager +4790919945