Gå videre til innhold
Fra venstre: Myntmestergården, smie og steinhuset.

Bilde -

Fra venstre: Myntmestergården, smie og steinhuset.

Fra venstre: Myntmestergården, smie og steinhuset.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Norsk Bergverksmuseum
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 5760 x 3840, 6.58 MB
Last ned

Kontakter

Anne Kathrine Brødholt

Anne Kathrine Brødholt

Pressekontakt Communications Manager +4790919945

Relatert innhold