Gå videre til innhold
Metodebruk betegnes som en arkeologisk revolusjon: Har funnet interessante formasjoner på havbunnen i Hafrsfjord

Dokument -

Metodebruk betegnes som en arkeologisk revolusjon: Har funnet interessante formasjoner på havbunnen i Hafrsfjord

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .pdf
Last ned

Pressekontakt

Anne Kathrine Brødholt

Pressekontakt Communications Manager +4790919945

Relaterte nyheter